Veebipoe müügitingimused

19

nov.

Veebipoe müügitingimused

Müügitingimuste üldsätted

1.1 Käesolevad Kreeten OÜ  e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad ostmisel Kreeten OÜ e-poest internetiaadressilt https://www.kreeten.ee/. Kauba müüja on Kreeten OÜ(edaspidi: müüja), aadress Roopa 7-1, Tallinn 10136,   Eesti, registrikood 10099883, tel 6410070, e-posti aadress info@kreeten.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt e-poes muuta hindu, samuti muuta ja täiendada tingimusi, avaldades uued tingimused e-poe lehel. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.3. Klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

1.4. Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte

TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.

2.2. Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest talle sobivas internetipangas Swedbank, LHV, Nordea, SEB. Palume kliendil kontrollida enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.3. Pärast kauba eest tasumist tuleb vajutada linki „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.4. Tellimuse kinnitamiseks saadetakse kliendile arve ostukorvi kinnitamisel sisestatud e-posti aadressile.

2.5. Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.

KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED JA MÜÜJA KLIENDIKAARDI SOODUSTUS

3.1. Kõik e-poest müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad 20%-list käibemaksu.

3.2. Klient tasub kauba ostmise korral ettemaksuna kauba müügihinna täies ulatuses ning kohaletoimetamise tasu.

3.3. Kauba müügihinnale lisandub kauba kohaletoimetamise tasu vastavalt müügitingimuste punktile 4. Kauba kohaletoimetamise tasu ei lisandu kui Klient valib tellitud kaubale isejärele tulemise Müüja asukohta, aadressil Roopa 7-1, Tallinn.

3.4. Kauba eest saab tasuda arve alusel ülekandega ja pangalingi kaudu järgmistes internetipankades Swedbank, Nordea pank, LHV pank, SEB pank.

KAUBA KÄTTESAAMINE

4.1. Kaupa saab tellida Müüja asukohta, aadressil Roopa 7-1, Tallinn ning Omniva pakiautomaati.

4.2. Kauba kättesaamine Müüja asukohta tellides toimub tööpäeviti kell 9-17 peale müügilepingu jõustumist hiljemalt järgmisel tööpäeval. Klient peab kauba Müüja asukohast kättesaamiseks esitama

prinditud arve, mis on saabunud tema e-posti aadressile, või näitama mobiiltelefonilt müüja poolt saadetud arvet. Klient vastutab, et kolmandad isikud ei saaks enda valdusesse arvest koopiat. Juhul, kui müüja väljastab tellitud kauba kolmandale isikule, kes ei olnud kliendi poolt volitatud isik kauba vastuvõtmiseks, sest klient ei ole täitnud eelmises lauses toodud kohustust, ei vastuta müüja kliendile tekkinud kahju eest.

4.3. Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud pakiautomaati lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu 2,80 EUR. Kauba kohaletoimetamine pakiautomaati on kliendile tasuta, kui tellimuse maksumus ületab summat  50,00 EUR. Kaup saabub peale müügilepingu jõustumist pakiautomaati hiljemalt ülejärgmisel tööpäeval alates kell 12:00.

Nädalavahetusel ostetud kaup saabub pakiautomaati hiljemalt müügilepingu jõustumisele järgneval teisipäeval kella 12.00-ks.

4.4. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, peab klient kohe ühendust võtma müüja esindajaga kirjutades e-posti aadressil info@kreeten.ee.

4.5. Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1. Müüja kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.

5.2. Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.

KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

6.1. Kliendil on õigus lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Lepingust taganemiseks esitab klient taganemisavalduse (avaldus asub siin) e-posti teel aadressil info@kreeten.ee. Kauba tagastamiseks peab klient täitma kaubaga kaasas olnud taganemisavalduse vormi ning tagastama selle koos kaubaga Müüja asukohta või kauba kättesaamiseks kasutatud pakiautomaadi kaudu (kasutades sama uksekoodi, mis paki kättesaamisel).

6.2. Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.

6.3. Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kinnises originaalpakendis, kasutamata ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovitab tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Soovitus on tagastada kaup originaal-transpordipakendis, see tagab kauba säilimise transpordil paremini. Taganemisõigus ei kehti kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (sellised suletud pakendis asjad, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui suletud pakend on pärast kohaletoimetamist avatud, näiteks avatud kreemid, proovitud meigitooted jne). Tagastus aktsepteeritakse ainult koos täidetud taganemisavaldusega.

6.4. Juhul, kui klient ei tule kaubale järele 14 kalendripäeva jooksul või ei võta seda pakiautomaadist vastu 7 kalendripäeva jooksul, loetakse klient lepingust taganenuks ning müüja tagastab kliendile ostusumma koos postikuluga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

6.5. Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva arvates kauba tagastamisest müüjale või müüjale tõendi esitamisest selle kohta, et klient on kauba tagasi saatnud. Ostusumma koos postikuluga tagastatakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

6.6. Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

7.1. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 1 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni e-posti teel aadressile info@kreeten.ee. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

7.2. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

7.3. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest või hoiustamisest tekkinud kahjude eest.

7.4. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse, tarbijakaebuste komisjoni ja/või Harju Maakohtu poole.